Informed consent preventievragenlijst

Welkom,

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) verricht wetenschappelijk onderzoek naar letselpreventie binnen de mannelijke basketbalsport. Hierbij willen we nagaan in welke mate coaches en spelers tijdens de voorbereiding en ook tijdens het seizoen aan letselpreventie doen alsook in welke mate de club geconfronteerd wordt met sportblessures zoals voorste kruisbandletsels en enkelverstuikingen.

In het kader van dit onderzoek vragen wij u vriendelijk om, indien u coach bent, een vragenlijst in te vullen door te klikken op de link “vragenlijst coach”.

Indien u een speler bent, gelieve dan de vragenlijst in te vullen die u kan vinden door te klikken op de link “vragenlijst speler”.

Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal tiental minuten en is geheel vrijblijvend.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt en onder geen enkele beding vrijgegeven. De contactgegevens kunnen eventueel gebruikt worden om u in de loop van het seizoen te contacteren i.v.m. een mogelijk opgelopen enkelverstuiking of voorste kruisbandletsel.

Bij sommige vragen of stellingen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Gelieve daarom deze vragen of stellingen eerst goed te lezen alvorens ze aan te kruisen of in te vullen.

Het is belangrijk dat u op elke vraag een eerlijk antwoord tracht te geven en dat u de vragenlijst volledig invult.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Vragenlijst Speler Seizoen
Vragenlijst Coach Seizoen